981 508 142

Produtos de calidade

Control de calidade, trazabilidade e clasificación

Os produtores de Erica Mel entregan as súas producións na cooperativa. O noso departamento de calidade realiza a toma de mostras para o control analítico, necesario para garantir a excelente calidade destes meles e a súa clasificación e finalmente envasalos como meles monoflorais, multiflorais e outros usos.

Envasado e etiquetado

Según a demanda de cada un destes produtos procedemos ao seu envasado artesanal para garantir a súa naturalidade que é o que máis valora o consumidor e logo etiquetámolos dacordo coa lexislación vixente.

Tenda

Nas nosas instalación contamos cunha tenda de produtos apícolas elaborados en base aos traballos realizados no noso departamento de innovación.

Son, todos eles, produtos sanos e naturais producidos polas abellas a partires das flores de plantas silvestres que abundan en toda Galicia e que os abelleiros asociados a Erica Mel recollen con moito esmero e sabedoría para disfrute daqueles que coidan a súa alimentación.

Visítanos

ERICA MEL S.C.G.
Feira nova s/n. Santa María
15819 Arzúa, A Coruña

Chámanos

981 508 142

Escríbenos

cooperativa@ericamel.gal

Acepta as cookies para serguir navegando nesta web.   
Privacidad